Werkzaamheden

Waterfeit adviseurs kan u van dienst zijn bij onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Hydraulische berekeningen, rioolontwerpen en opstellen rioleringsplannen
  • Klimaatstresstesten
  • Uitwerking ruimtelijke adaptatie opgaven
  • Gebiedswatervisies
  • Procesbegeleiding samenwerkingsverbanden
  • Foutaansluitingenonderzoek¬†met behulp van tracers
  • Opstellen en uitvoeren van meetplannen
  • GWSW advisering

De grootste uitdagingen met wateroverlast als gevolg van klimaatverandering moeten we oplossen binnen stedelijk gebied, met weinig berging in smalle straten en rekening houdend lage vloerpeilen. Met D-HYDRO zien we waar de echte risicolocaties liggen.

Benieuwd of we iets voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!