Regionale samenwerking Werkeenheid 4

Werkeenheid 4 is een samenwerking van vier gemeenten (Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout), twee waterschappen (Brabantse Delta en Rivierenland) en drinkwaterbedrijf Brabant Water. Binnen Werkeenheid 4 wordt invullingen gegeven aan het bestuursakkoord water en het deltaplan ruimtelijke adaptatie.

Lennard Stigter is voorzitter van de ambtelijke werkgroep.