Projecten
Waterfeit Adviseurs werkt aan een breed scala van projecten op het gebied van stedelijk waterbeheer.

BRP Wassenaar (2022)

In opdracht van de gemeente Wassenaar stellen wij een nieuw Basisrioleringsplan op, inclusief stresstest extreme neerslag en GWSW nulmeting op de rioolbeheerdata. De resultaten zijn op onze online omgeving gepresenteerd.

Waterhuishoudkundig plan Limesbuurt Valkenburg (2022)

In Katwijk wordt op voormalig vliegveld Valkenburg de woonwijk Limesbuurt met 700 woningen ontwikkeld door BPD. Hiervoor stellen wij een waterhuishoudings- en rioleringsplan op. Onderdeel van het plan is het ontwerp van bergingsvoorzieningen en klimaatadaptieve maatregelen.

Programma Riolering en Klimaatadaptatie gemeente Krimpenerwaard (2022)

In opdracht van de gemeente Krimpenerwaard stellen wij een Omgevingsprogramma Riolering en Klimaatadaptatie op als opvolger van het vGRP. In dit Programma staat wat de gemeente de komende jaren doet om invulling te geven aan de speerpunten uit de Omgevingsvisie. Onderdeel van het Programma is het kostendekkingsplan.

Kanaalpark Leiden (2022)

Het Kanaalpark in leiden wordt heringericht. In de toekomstige situatie wordt het hemelwater voor een groot deel opgevangen in wadi’s en vertraagd afgevoerd. De werking van het systeem is aangetoond middels een 1D2D-berekening waarin ook de stroming over maaiveld wordt gesimuleerd.

Vlaardingen Indische Buurt (2021-2022)

Om hemelwater gescheiden van het vuilwater te kunnen inzamelen is een HWA-stelsel ontworpen voor de Indische Buurt in Vlaardingen. Om de effecten hiervan op het watersysteem inzichtelijk te maken is een integraal rekenmodel gemaakt van riolering en oppervlaktewatersysteem. Hiermee kunnen gerichte maatregelen worden genomen voor verbetering van het watersysteem.

Strategisch meetplan gemeente Goirle (2021)

In de gemeente Goirle wordt gemeten aan het stedelijk watersysteem. In nauwe samenwerking met de gemeente en waterschap De Dommel hebben we het meetprogramma tot nu toe geëvalueerd en een meetstrategie voor de komende jaren opgesteld. In het strategisch meetplan wordt ingegaan op meetdoelen, meetlocaties data-analyses en presentatievormen.

Ondersteuning stedelijk water Gemeente Gorinchem (2022)

Wij verzorgen integrale ondersteuning bij de gemeente Gorinchem. De werkzaamheden variëren van het bijhouden van het beheersysteem, het opstellen van jaarplannen, het opstellen van ontwerpen en het invulling geven aan klimaatadaptatie.