Over ons

Waterfeit adviseurs is een samenwerking tussen Van Hoof project&watermanagement en Stistewa. Door deze samenwerking bundelen we de kennis en capaciteit van onze organisaties. Hiermee bieden we onze klanten een robuuste organisatie en een nog bredere blik op het stedelijk water.

Lennard Stigter

Senior adviseur met een stevige technische achtergrond, altijd werkend met oog voor de uitdagingen in de praktijk. Veel bezig met hydraulische berekeningen, systeemoptimalisaties en  meet- en monitoringsprogramma’s. Daarnaast ook nauw betrokken bij samenwerkingstrajecten in de waterketen.

Peter van Hoof

Senior adviseur met een brede ervaring op het gebied van stedelijk waterbeheer. Veel bezig met ontwerp en hydraulische berekeningen voor vrijverval riolering, infiltratievoorzieningen en gemalen/persleidingen. Zowel veel ervaring bij klein- en grootschalige nieuwbouwprojecten, als op het gebied van beheer van riolering bij gemeentelijke overheden.

Pim Overheijden

In de rol van adviseur stedelijk water is Pim bezig met diverse vraagstukken die zijn gerelateerd aan het ontwerpen en beheren van watersystemen. Hierbij valt te denken aan het opstellen van rioleringsontwerpen, waterhuishoudingsplannen en het uitvoeren van stresstesten. Maar ook voor het opstellen van inspectieplannen, maatregelenprogramma’s en het optimaliseren van rioleringsbeheer kunt u bij hem terecht.

Robin Rense

Als junior adviseur is Robin vooral betrokken bij het ontwerpen en modelleren van afwatering en riolering. Daarnaast heeft hij zich onder andere ontwikkeld in het maken van maaiveldmodellen voor klimaatstresstest locaties in D-Hydro.

Joost Hollander

Junior adviseur met een civiel technische achtergrond op het gebied van stedelijk waterbeheer. Met name actief bij het opbouwen en het analyseren van modellen met betrekking tot stedelijke drainage systemen en klimaatadaptatie maatregelen, en bij het analyseren van klimaatstresstest locaties.